Digitálna stratégia a nastavenie správneho „tone of voice" pre štátnu spoločnosť
Slovenská Pošta
#photoshooting
#facebookads
#social
Štátna spoločnosť Slovenská Pošta nám svojou spoluprácou priniesla bohatú dávku skúseností v danom veľmi špecifickom segmente. Spoločne sme vylepšili celkovú komunikačnú stratégiu a zadefinovali štýl prezentovania sa spoločnosti nielen v online prostredí, ale aj mimo neho.
Existuje určitý typ klienta, pri ktorom je pred akýmikoľvek inými marketingovými cieľmi postavená hlavne jasná a zreteľná komunikácia s verejnosťou - toto je jeden z nich. Dovoľujeme si tvrdiť, že práve vhodne zvolený „tone of voice" bol štartérom našej úspešnej spolupráce.
Zadanie:
• zadefinovať grafický dizajn v online aj offline prostredí
• zadefinovať tone of voice
• slovenská štátna spoločnosť pôsobiaca na celom území SR
• zlepšiť komunikáciu na sociálnych sieťach
• Balíkobox a mobilná aplikácia
• rozšíriť povedomie o kľúčových produktoch
Výsledok:
V rámci spolupráce sa nám podarilo zlepšiť celkovú komunikáciu spoločnosti na sociálnych sieťach s verejnosťou, o čom svedčí zvýšená návštevnosť profilov a nárast sledovateľov. Okrem pravidelnej komunikácie noviniek a kľúčových produktov sme organizovali úspešné súťaže.
Zvýšenie sledovateľov
18 019
4 251
V rámci získania reprezentačného fotomateriálu pri celoslovenských projektoch Balíkobox, Mobilná aplikácia Slovenská Pošta a tiež pri otvorení nových pobočiek sme organizovali profesionálne fotenie a spustili online reklamnú kampaň na zvýšenie povedomia.
Podarilo sa nám nastaviť plán dlhodobého posilňovania značky, zvýšiť organickú návštevnosť profilov a taktiež získať verifikáciu facebookového účtu.