Rýchla expanzia klienta v online prostredí počas pandémie koronavírusu
Mirror
#social
#googleads
#facebookads
Spolupráca s autorizovaným predajcom svetových značiek šperkov Mirror bola pre nás skvelou skúsenosťou. Prioritným cieľom bolo zvýšiť obrat na e-shope, aby jeho tržby predstavovali aspoň 50 % z celkových tržieb spoločnosti. Okrem toho sme pracovali aj na rozšírení povedomia u cieľovej skupiny a zadefinovaní jednotného grafického dizajnu.
Už v začiatkoch prebiehajúcej kampane sme predpokladali úspech, nakoľko naša cieľová skupina reagovala na kreatívne reklamy takmer okamžite. Predpoklad sa zmenil v realitu, o čom svedčia výsledné čísla akvizičných kampaní.
Zadanie:
• v rámci kampaní sa držať návratnosti investícií (ROAS) x4
• vybudovať transparentne škálovateľný kanál vhodný na akvizíciu a remarketing
• autorizovaný predajca svetových značiek šperkov
• zvýšiť návštevnosť e-shopu a sociálnych sietí
• zadefinovať jednotný grafický dizajn v online aj offline priestore
Priebeh:
Definovanie stratégie sme začali analýzou najväčších konkurentov na trhu, po ktorej sme zhodnotili momentálny pozicioning klienta a stav predajných kanálov. Prostredníctvom modela RACE sme vytvorili online marketingovú stratégiu, ktorá bola zameraná na akvizíciu nových zákazníkov a udržanie starých pomocou e-mailovej komunikácie a remarketingu.
Následne sme spustili testovanie vizuálov, pričom každá fáza reklamnej kampane obsahovala vlastnú koncepciu kreatív.
Kampaň na zvýšenie nákupov e-shopu bola navrhnutá v niekoľkých fázach.
Zvyšovanie povedomia o značke a tovare
Prezentácia konkrétnych produktov a zliav
Priebeh poslednej fázy nákupného procesu
Výsledky reklamnej kampane za 6 mesiacov:
Celkom
*celkom Google = investícia 9 640 € | tržba 90 400 € (ROAS priemer 9,37)

*celkom Facebook = investícia 9 670 € | tržba 143 550 € (ROAS priemer 14,84)
– investícia celkom, €
– ROAS
tržba celkom
233k €
ROAS
13,45
Mirror Instagram
Výsledok:
Podľa nastaveného marketingového plánu sa nám podarilo úspešne naplniť stanovené ciele. S priemerným ROAS 13,45 sa nám podarilo nadmieru splniť očakávania klienta. Okrem zvýšenia tržby sme zlepšili celkovú komunikáciu značky s cieľovou skupinou.
V mene spoločnosti RedDot s.r.o. prejavujem vďaku tímu My Brand Agency za profesionálny prístup a za zvyšovanie obratu na našom e-shope sperkymirror.sk. Spoluprácu môžem len odporúčať!
predajňa šperkov Mirror
Peter,