Zadefinovanie správnej stratégie pre orgán štátnej správy v online priestore
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
#content
#photoshooting
#social
Rezort, ktorý je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských služieb v Slovenskej republike, nám zveril do rúk nastavenie komunikácie s občanmi. Nakoľko služby organizácií ministerstva využívajú denne tisícky občanov, vylepšiť celkovú komunikačnú stratégiu, pričom sa držať v striktne zadefinovanom „tone of voice" bola výzva a cenná skúsenosť zároveň.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má bohatý a dynamický program a ešte bohatšie množstvo informácií na odkomunikovanie s občanmi, nie na dennej, ale na hodinovej báze, si vyžaduje pohotovosť, profesionalitu a expresné riešenia.
Zadanie:
• zadefinovať jednotný grafický dizajn
• prispôsobiť „tone of voice" do online prostredia
• orgán štátnej správy SR
• založiť a spravovať profil na platforme Instagram
• vytvárať expresný content podľa aktuálnych informácií
Výsledok:
V rámci spolupráce sa nám darí nielen promptne, ale aj efektívne podávať informácie, ktoré zaujímajú širokú verejnosť na sociálnych platformách, o čom svedčí zvýšená návštevnosť profilov.

Podarilo sa nám nastaviť plán dlhodobej komunikácie a budovania dôveryhodnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s verejnosťou, ktorý v pravidelných intervaloch vyhodnocujeme a prispôsobujeme aktuálnej situácii a potrebám.
Higlighty na Instagrame
Vyjadrenia ministra Krajniaka
V rámci získania reprezentačného fotomateriálu pri vystupovaní ministerstva na tlačových konferenciách tiež organizujeme profesionálne fotenia. Budovanie povedomia a dôveryhodnosti v digitálnom svete pri orgáne štátnej správy je dlhodobý plán, ktorý veríme, že bude minimálne tak úspešný, ako naša doterajšia spolupráca.