Medicmate
Vypracovanie vizuálnej identity pre medicínsku aplikáciu
#brandidentity
#brandmanual
#logo
Medicmate predstavuje modernú aplikáciu, slúžiacu ako sociálna sieť pre okamžité a dlhodobé zdravotné poradenstvo medzi lekárom a pacientom. Tento revolučný projekt potreboval pomôcť zo zastrešením vizuálnej identity, ktorá by dokonale vystihovala jeho ideológiu.
Už na začiatku spolupráce bolo jasné, že vizuál musí spájať moderné prvky s transparentnosťou a dôveryhodnosťou. A pretože naša agentúra miluje výzvy, pustili sme sa do tohto projektu s nadšením!
Zadanie:
• moderná medicínska aplikácia
• vypracovať brand identitu
Výsledok:
Po dôkladnej analýze trhu a cieľových skupín a po množstve konceptov a zdokonaľovania sa nám podarilo vytvoriť silnú identitu, ktorá plnohodnotne odzrkadľuje charakter a ideológiu projektu Medicmate. Je moderná, jedinečná, zapamätateľná - pričom jej prvky podčiarkuje symbolika medicíny.
Hlavným prvkom identity sa stali symbol "panáčik", ktorý reprezentuje kamaráta, ako aj samotný *názov projektu (*Medic / Mate = medicínsky / kamarát) a symbol medicínskeho kríža, ktoré sme prepojili do výsledného tvaru ikony loga. To sme vytvorili v dvoch variáciách, pričom sme použili moderné gradianty. Z tohto štýlu sme sa odrážali aj pri vytváraní celého prostredia aplikácie.

Celkový dizajn brand identity je moderný a atraktívny. Ikony a firemné prvky zapracované do prostredia ladia a vytvárajú unikátny dojem. Z výsledného efektu bol klient nadšený!