Golem Club
Sezónna kampaň na predaj ročných členstiev v najväčšej fitness prevádzke na Slovensku
#marketingstrategy
#facebookads
#googleads
#creative
Golem Club je najväčšia a najkvalitnejšia sieť fitness centier na Slovensku. Ponúka príjemné prostredie, moderné strojové vybavenie, nové formy tréningov a individuálny prístup ku každému klientovi. My sme dostali na starosť prevádzku Golem Club Relaxx, ktorá funguje prostredníctvom predaja ročných členstiev.
Zadanie:
• pripraviť marketingovú stratégiu na mieru
• navrhnúť kľúčové kampaňové grafiky pre online a offline
• vytvoriť kreatívny koncept kampane, vrátane sloganu
• boosting predaja ročných členstiev v období trvania kampane cez Facebook Ads a Google Ads
Priebeh:
Sieť fitness centier Golem Club každoročne organizuje špeciálnu kampaň na predaj ročných členstiev Golem Club Relaxx s výhodným bonusom 2 mesiace grátis. Cieľom kampane je oslovenie nových zákazníkov a opakovaný predaj členstiev stálym návštevníkom siete. Pre tento účel sme pre Golem Club Relaxx vytvorili kreatívny koncept a reklamnú stratégiu pre Facebook Ads a Google Ads.
Aby kampaň zaujala potenciálnych zákazníkov, zrozumiteľne popísala akciu 12 + 2 a zároveň bola ľahko zapamätateľná, navrhli sme pre Golem Club Relaxx grafiky s rýmom "Zaplať 12 + 2 sú na nás". Grafiky boli pripravené vo viacerých formátoch, aby ich bolo možné použiť naprieč mnohými online umiestneniami.
Kreatívny koncept
Po úvodnej kontrole nastavenia reklamného účtu a pixelu sme zanalyzovali aktuálnych zákazníkov a fanúšikov Golem Clubu Relaxx na Facebooku a Instagrame. Na základe získaných dát sme vytvorili relevantné publiká a nastavili vhodný štýl komunikácie. V rámci štruktúry kampaní sme uplatnili kombináciu leadových a retargetingových kampaní.
Reklamné kampane na Facebooku a Instagrame
Pri Google reklame sme sa zamerali na vizuálnu komunikáciu prostredníctvom kombinácie Performance Max, Display a Discovery kampaní. Cielili sme lokálne, na publiká vytvorené podľa person definovaných v marketingovej stratégii a na historicky najkonverznejšie publiká.
Reklamné kampane v Google
Výsledok:
486192 zobrazení
5174 kliknutí na odkaz
+170 leadov