Strategická reklamná kampaň pre nárast predaja kurzu pilotovania
Aero JOB
#leadgeneration
#social
#facebookads
Občas si radi uletíme, a to hlavne po kreatívnej stránke. Spolupráca so spoločnosťou Aero JOB nás pre svoju nevšednosť ihneď očarila. Táto spoločnosť ponúka kompletný servis služieb v oblasti výcviku dopravných pilotov, pričom sa nezameriavajú len na tých, ktorí chcú lietať pre zábavu, ale aj na jednotlivcov, ktorí sa chcú vydať cestou profesionálneho pilota.
Naším prioritným cieľom bolo rozšíriť povedomie a zvýšiť predaj kurzu pilotovania. Táto dynamická kampaň bola aplikovaná v troch etapách, v ktorých sme sa usilovali predať cieľovej skupine jej nesplnený detský sen.
Zadanie:
• zastrešiť reklamné kampane na podporu predaja kurzu pilotovania
• rozšíriť povedomie o spoločnosti a aktuálnych kurzoch
• spoločnosť zaoberajúca sa výcvikom dopravných pilotov
• zadefinovať jednotný grafický dizajn
• vytvoriť komunikáciu s cieľovou skupinou na sociálnych sieťach
Priebeh:
Celú stratégiu marketingovej kampane sme odštartovali dôkladnou analýzou konkurencie podľa modelu SWOT. Následne sme dômyselne vypracovali modely nášho cieľového publika - persóny, aby sme čo najlepšie vnímali ciele, potreby a správanie nášich potenciálnych zákazníkov.
Na základe získaných štatistík sme vypracovali marketingovú stratégiu.
Celá kampaň bola sústredená do 3 fáz:
Zvyšovanie povedomia o firme
Prezentácia konkurenčných schopností
Priebeh poslednej fázy nákupného procesu
návratnosť investície do reklamy
ROAS = 1000%
Výsledok:
V rámci spolupráce sa nám podarilo nielen dostať spoločnosť do povedomia cieľovej skupiny, ale tiež vypracovať úspešnú reklamnú kampaň, ktorá klientovi zabezpečila zvýšenie tržby a rozšírenie povedomia o ponuke služieb.
V mene spoločnosti AeroJOB s.r.o. by som sa chcel poďakovať spoločnosti My Brand Agency za kampaň na nábor kadetov do výcviku súkromného a profesionálneho pilota. Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude pretrvávať aj naďalej a nám sa podarí splniť všetky stanovené ciele.
spoločnosť AeroJOB
Dávid,