Abctonery
Zvýšenie povedomia o značke, automatizácia e-mail marketingu a maximalizácia návratnosti investície.
#facebookads
#googleads
#social
#mailchimp
Abctonery.sk je online obchod zameraný na predaj tonerov, atramentov, kancelárskych a hygienických potrieb, pôsobiaci na slovenskom, českom, maďarskom a rumunskom trhu. Spolupráci predchádzala podrobná analýza súčasného stavu povedomia o značke, prieskum marketingových kanálov a analýza konkurencie.
Výsledky odhalili medzery v komunikácii a potrebu zamerania sa na budovanie a posilňovanie brand awareness, ktorý mal dlhodobo klesajúcu tendenciu.
Zadanie:
• online predajca tonerov a atramentov pôsobiaci na Slovensku, v Česku, Maďarsku a v Rumunsku
• zvýšiť návštevnosť e-shopu a sociálnych sietí
• zastrešiť brandové a performance reklamné kampane
• nastaviť e-mailovú automatizáciu
• zadefinovať grafický dizajn v online prostredí
• zlepšiť komunikáciu na sociálnych sieťach
• rozšíriť povedomie o predajcovi tonerov na slovenskom a maďarskom trhu
Výsledok:
Pri návrhu reklamnej stratégie sme vychádzali najmä z historických dát o cieľovej skupine a sezónnych výkyvov v predajnosti. Ako najlogickejšie riešenie prichádzala do úvahy hybridná stratégia, kombinujúca efektívnu výkonnostnú stratégiu (konverzie za nižšiu cenu, s vyšším ROAS) v najsilnejších obdobiach s objemovou reklamnou stratégiou (maximalizácia zobrazení, podielu zobrazení a konverzií s nižším ROAS) v slabších obdobiach.

Počas celej spolupráce sme aktívne prinášali kreatívne nápady na kampane, návrhy na zlepšenie výkonnosti, navrhovali UX úpravy webu a nové doplnkové služby.
 • Pokročilá automatizácia e-mailových kampaní v Mailchimp

 • Správa sociálnych sietí Facebook a Instagram

 • Návrh reklamnej stratégie pre Facebook, Instagram a Google

 • Využitie nových marketingových kanálov: Linkedin LeadGen automatizácia, Affiliate partneri

 • Návrh kreatívnej video kampane s možnosťou komunikovania v televízii

 • Návrh odmeňovacej kampane pre zazmluvnených firemných zákazníkov

 • Založenie presnejších analytických systémov pre získanie relevantnejších dát
 • Rebranding e-shopu a loga do sviežeho moderného vzhľadu

 • Aktualizácia systému e-shopu na jeho najnovšiu verziu pre získanie prístupu k pokročilým dizajnovým úpravám na webe, zlepšenie funkcionality a kvalitnejšiu integráciu reklamných systémov

 • Vykonanie komplexnej SEO analýzy webu pre odhalenie príležitostí na zlepšenie organických výsledkov

 • Návrh nových sekcií a prvkov na webe: blog s tipmi, trikmi a návodmi, podstránka „Pre firmy" (služba poskytujúca zvýhodnené podmienky firmám pri pravidelnom opakovanom nákupe), podstránka pre vernostný program, komunikovanie výhod na Home Page, rýchly vyhľadávač tonerov a náplní podľa značky a modelu tlačiarne, vytvorenie Shortcuts pre napredávanejšie modely
Nami navrhnutá stratégia zahŕňala komplexne nakombinovaný marketingový mix zameraný na rast povedomia o značke s následnou implementáciou performance prvkov:
PRIEMERNÁ MESAČNÁ HĽADANOSŤ BRANDU
začiatok spolupráce
záver spolupráce
Po úvodnej analýze webu sme zistili, že klient potrebuje pomôcť s nastavenia zberu kontaktov do databázy pre newslettre. Abctonery tiež disponovali staršími databázami zákazníkov, v ktorých sme videli potenciál na oslovenie pre opakované nákupy.

Ako certifikovaný Mailchimp partner sme vedeli klientovi odborne poradiť a navrhnúť implementáciu pop-up okna s automatizovanou sekvenciou krokov, ktoré umožnili novým návštevníkom zaregistrovať sa k odberu newslettrov a zároveň ich podnietili k vykonaniu prvých nákupov. Hoci bola kampaň primárne zameraná na tvorbu databázy kontaktov, okamžite po spustení začala generovať prvé objednávky. Už 2. mesiac po spustení dosiahla 41 % priemerný open rate v rámci všetkých krokov a 167 % medzimesačný nárast počtu objednávok.
Sekvencia krokov 1. automatizácie:
Implementácia pop-up okna pre zber kontaktov a nastavenie pokročilých automatizácií v Mailchimp (slovenský, maďarský a rumunský trh)
Prihlásenie k odberu newslettra
E-mail – Odoslaný okamžite po registrácii: Zľava na privítanie
E-mail – Odoslaný 2 dni po registrácii: Pripomienka zľavy
E-mail - Odoslaný 4 dni po registrácii: Posledná šanca na využitie zľavy
Po dvojročnej spolupráci sme administrovali už niekoľko stotisícové databázy kontaktov a osem automatizácií naprieč slovenským, maďarským a rumunským trhom, pričom sme stále dokázali udržať priemerný open rate na úrovni až 22 %.
 • E-maily odoslané na segment kontaktov, ktoré nikdy nevykonali žiadny nákup

 • Informačné E-maily s novinkami zasielané na segment najčastejšie nakupujúcich zákazníkov

 • E-mailové automatizácie k narodeninám

 • Zahrnutie odkazu na najnovšie blogové články do spodnej časti newslettrov
 • Grafický redizajn pop-up okna a newslettrov

 • Pokročilá segmentácia kontaktov (vytvorenie segmentu s vysokou afinitou k ďalšiemu nákupu, vytvorenie segmentu najčastejšie nakupujúcich zákazníkov, vytvorenie segmentu kontaktov, ktoré nikdy nenakúpili,...)

 • E-maily s jednorazovými výnimočnými ponukami pre verných zákazníkov (napr. darček k nákupu)

 • E-maily s jednorazovými výnimočnými ponukami pre segment s vysokou afinitou k ďalšiemu nákupu (napr. kupón na nákup)
Úspech spustenej automatizácie poukázal na obrovský potenciál skrývajúci sa v e-mail marketingu. Klientovi sme preto pripravili návrh automatizácií pre cross-sell, up-sell a pripomínacie kampane, ktorých cieľom bolo ponúknuť zákazníkom po uskutočnení nákupu podobný, alebo drahší produkt, ostať v ich povedomí aj po dlhšom čase od zrealizovania objednávky a zároveň ich nabádať k ďalšiemu nákupu.

Klientovi sme pravidelne navrhovali ďalšie vylepšenia:

Správa sociálnych sietí
Počas spolupráce sme priniesli viacero kreatívnych návrhov:

 • Súťaže zamerané na zvýšenie počtu sledovateľov

 • Akcie zamerané na verných zákazníkov pre podporu nákupov

 • Profesionálne fotenie a natáčanie produktov a skladových priestorov pre získanie hodnotného contentu na sociálne siete

 • Publikovanie virálnych meme postov
 • Navrhli sme moderný dizajn profilových príspevkov

 • Pripravili sme prvé posty jednoznačne komunikujúce ponuku klienta a hlavné benefity

 • Navrhli sme komunikačnú stratégiu kombinujúcu predajné, vzdelávacie a zábavné príspevky
 • Navrhli sme redizajn a komunikačné smerovanie sociálnych sietí

 • Nahradili sme tmavú cover fotku novou grafikou s moderným pozadím a žiarivými farbami

 • Nahradili sme zle orezané logo

 • Doplnili sme chýbajú informácie v profile
Po dôkladnom zhodnotení aktuálneho stavu sociálnych sietí a analýze hlavných konkurentov sme dospeli k záveru, že profily nutne potrebujú modernejší dizajn a jednoznačnejšiu komunikáciu, ktoré by dokázali používateľov zaujať na prvý pohľad a podnietiť ich k preskúmaniu ponuky.

V úvodnej fáze sme preto vykonali viaceré zmeny:
Zvýšenie počtu followerov
+45%
Zvýšenie počtu followerov
+84%
Vďaka dlhoročným skúsenostiam so správou sociálnych sietí a precíznej starostlivosti, ktorú sme im počas spolupráce venovali, sme dosiahli skutočne impozantné výsledky:
+682%
+1900%
+237%
Návštevnosť Facebook profilu
Návštevnosť Instagram profilu
Zvýšenie dosahu Facebook profilu
+ 748%
Zvýšenie dosahu Instagram profilu
Správa reklamných kampaní na Facebooku a Instagrame
Vzhľadom na potrebu budovania brand awareness, ktorú sme odhalili v analytickej faze spolupráce, sme sa úvodné reklamné kampane rozhodli orientovať na zvýšenie dosahov príspevkov, rast fanúšikovskej základne a podporenie návštevnosti webu. V druhej fáze sme využili vzniknuté interakcie s reklamou a záujem používateľov k priamej akvizícii nových klientov prostredníctvom katalógových reklám. V záverečnej fáze sme na používateľov, ktorí webové stránky Abctonery.sk navštívili bez nákupu, zacielili retargetingové kampane.

Takmer okamžite sme zaznamenali zvýšenú návštevnosť webových stránok zo sociálnych sietí, pričom prírastok používateľov po troch mesiacoch presiahol 130 %. V tejto fáze sme už ciele mohli doplniť o výkonnostné metriky a uplatniť hybridnú stratégiu.

V kampaniach sme pracovali s pokročilými publikami, vytvorenými podľa záujmov a správania sa na Facebooku (zacielenie používateľov podľa značky tlačiarne, podľa pracovného zamerania a pod.), podľa správania sa na webových stránkach klienta (napríklad návšteva produktovej stránky, opustený košík a pod.), vytvorených z klientskych databáz, či s lookalike publikami. Testovali sme vždy viacero kreatív, ktoré boli navrhnuté v súlade s komunikačnou stratégiou sociálnych sietí. Katalógové reklamy sme doplnili o rôzne kreatívne prvky a frame-y. To všetko s cieľom zvýšenia počtu objednávok a maximalizácie návratnosti finančných prostriedkov investovaných do reklamy.
Aj na maďarskom trhu sme vďaka konzistentnej reklamnej komunikácii výhod nákupu a kvalitne poskytovaných služieb na strane klienta dosiahli rýchly rast a navyšovanie objemu predajov. Už po šiestich mesiacoch spolupráce dosiahli kampane 142 % navýšenie počtu objednávok, 285 % navýšenie hodnoty objednávok a 180 % navýšenie ROAS.

Celkovo sme počas spolupráce klientovi priniesli dosah 1 809 735 účtov na Facebooku a Instagrame, 11 322 035 zobrazení reklamy a priemerné ROAS na úrovni 4,72.
Vďaka tejto stratégii sme už po druhom mesiaci dosiahli v rámci slovenského trhu 63 % navýšenie počtu objednávok, 160 % navýšenie obratu a ROAS na úrovni 4,5. Šesť mesiacov po implementácii stratégie sme dosiahli 216 % navýšenie počtu objednávok, 259 % navýšenie obratu a ROAS na úrovni 8,1.

Počas dvojročnej spolupráce sme klientovi zabezpečili dosah 1 476 256 účtov na Facebooku a Instagrame, viac ako 11 893 800 zobrazení reklamy a priemerné ROAS na úrovni 4,5.
ROAS
4,72
ZOBRAZENIA
11 322 035
DOSAH
1 809 735
ROAS
4,5
ZOBRAZENIA
11 893 800
DOSAH
1 476 256
Správa reklamných kampaní v Google
Počas prvého mesiaca spolupráce dosiahli tieto kampane ROAS až na úrovni 20, po druhom mesiaci dokonca 22,4. Podiel zobrazení brandových kampaní sme úspešne zvýšili zo 44 % na 90 % v prvom mesiaci a na 96 % v druhom mesiaci spolupráce.
 1. Brandová kampaň vo vyhľadávaní, s cieľom zníženia podielu zobrazení konkurenčnej reklamy na brandové kľúčové slová pod 10 %.

 2. Všeobecná kampaň vo vyhľadávaní zacielená na nadbytočné kľúčové slová získané z historických Adsetov pre zistenie potenciálu nákupov.

 3. Dynamická kampaň vo vyhľadávaní.
V úvodnej fáze sme klientovi spustili 3 kampane:
Na základe výsledkov analýzy z úvodnej fázy spolupráce sme sa najprv zamerali na posilňovanie povedomia o značke.Tomuto rozhodnutiu nahrávala tiež skutočnosť, že konkurencia v značnej miere biddovala na brandové kľúčové slová klienta a zobrazovala na ne reklamu až v 56 % prípadov.

Keďže sa u klientov často vyskytujú podobné situácie, máme pre ne vypracovanú vlastnú know-how stratégiu, vďaka ktorej dokážeme garantovať rast podielu zobrazení brandových kľúčových slov klienta v čase a to aj v prípade agresívneho biddovania konkurenciou. Zároveň dokážeme znížiť podiel zobrazenia konkurenčnej reklamy na brandové kľúčové slová klienta až pod 10 %.
Po tomto úspechu nám klient zveril svoje Google Ads účty pre slovenský a maďarský trh, každý s viac ako 100 spustenými kampaňami. Takáto rozsiahla správa si vyžadovala vypracovanie podrobnej analýzy relevantných kľúčových slov, vytvorenie nových publík a zadefinovanie jasnej štruktúry kampaní v účte, vrátane ich účelu.

«ežiace kampane sme podrobili detailnej analýze a vypli sme tie, ktoré viac ako pol roka neprinášali efektívne výsledky. V spolupráci s Abctonery sme vytvorili dynamický feed, ktorý nám umožnil vytvorenie, spustenie a testovanie podrobne segmentovaných dynamických kampaní vo vyhľadávaní. Počas nasledujúcich mesiacov sme spustili všetky typy kampaní, ktoré v účte chýbali (Discovery, YouTube, Display, PLA), aby sme otestovali ich potenciál a zároveň inventárom pokryli čo najväčší podiel reklamného priestoru. Reklamy v starších bežiacich kampaniach sme doplnili pútavými modernými grafikami a doplnili sme im chýbajúce podklady, čím sme zároveň zvýšili ich silu a podporili zobrazovanie. V nových kampaniach sme otestovali rôzne typy kreatív a publík, čo nám umožnilo vyselektovať tie s najvyšším potenciálom. V kreatívach sme kládli dôraz na komunikovanie benefitov nákupu klienta a rozdielov v porovnaní s konkurenciou.
Významné výsledky sme dosiahli aj na maďarskom trhu, kde sme okrem nízkeho povedomia o značke súperili tiež s nedôverou voči slovenskej spoločnosti a dobre etablovaným domácim konkurentom. Počas prvého kvartálu spolupráce sme dosiahli 115,76 % nárast počtu zobrazení reklamy, 17 % navýšenie počtu kliknutí a 12 % nárast hodnoty konverzií v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.

V rámci celkovej spolupráce priniesli kampane 7 279 876 zobrazení reklamy, ROAS na úrovni 5,73 a 23 % nárast v objeme vyhľadávaní brandových kľúčových slov.
Tieto kroky viedli v rámci slovenského účtu k zvýšeniu miery prekliku o 16 % v prvom mesiaci, o 68 % v druhom mesiaci a svoje maximum dosiahli v siedmom mesiaci, kedy bol nárast až o 120 % v porovnaní s pôvodným stavom.

Vďaka vysoko strategickému prístupu sme pre Abctonery.sk dokázali počas takmer dvojročnej spolupráce zabezpečiť 5 082 066 zobrazení reklamy s priemerným podielom zobrazení 21,99 % (27,34 % v peakoch), čo viedlo k zvýšeniu priemernej mesačnej hodnoty konverzií až na úroveň 241 % a priemernému mesačnému ROAS na úrovni 6,19.
Priemerné mesačné ROAS
6,19
Hodnota konverzií
+241%