Blog

Naša prvá prednáška na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Náš CEO Daniel si opäť vyskúšal rolu prednášajúceho na vysokej škole. Navštívil Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študentom počas interaktívnej prednášky priblížil, ako vytvoriť kvalitnú marketingovú stratégiu, či stanoviť si relevantné ciele.

Keďže sa Daniel v marketingu pohybuje už roky, za ten čas nadobudol nielen mnoho teoretických vedomostí, ale aj skúsenosti z praxe. Svoje znalosti si však nenecháva len pre seba, ale rád sa o ne podelí aj s ďalšími marketingovými nadšencami. O tom to koniec-koncov celé je – vzájomne sa inšpirovať a posúvať vlastné skúsenosti ďalej.
Na tvorbu marketingových stratégií na mieru sme odborníci. Práve preto svoje skúsenosti z tejto oblasti odovzdal študentom náš CEO Daniel počas prednášky. Vysvetlil im základné body, ktoré by mala obsahovať každá dobrá stratégia. So študentmi sa rozprával aj o KPI – kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, STDC (See – Think – Do – Care) stratégii a nákupnej ceste zákazníka. To všetko je dôležité zohľadniť pri tvorbe stratégie, ktorá pomôže dosiahnuť vytýčené ciele.
Cieľom marketingovej stratégie je začať robiť reklamné aktivity efektívne a s jasne vytýčeným cieľom. Bez premyslených reklamných aktivít a, samozrejme, dobre vypracovanej stratégie je náročné dosiahnuť úspech vo svete marketingu. O dôležitosti reklamy vedel už aj Henry Ford, keď povedal, že: „Keby som mal vo vrecku posledný dolár, minul by som ho na reklamu.“ O tom, prečo je nevyhnutné investovať do reklamy nemusel Daniel študentom Obchodnej fakulty veľa hovoriť. Objasnil im však, že marketingové aktivity je potrebné vykonávať s určitým cieľom a mať vopred vypracovaný podrobný plán – a presne na to je potrebná stratégia.
Okrem toho si spoločne skúsili zadefinovať merateľné a relevantné ciele, ktoré si firma stanovuje pri tvorbe stratégie. Študenti mali možnosť si počas prednášky vytvoriť aj vlastnú stratégiu podľa nášho zadania. So zadaním si poradili bez akýchkoľvek problémov a ak by sme ich vytvorené stratégie mali ohodnotiť vysokoškolskou známkou, dostali by od nás A-čko 😉
Hoci sme už v minulosti absolvovali a organizovali viacero prednášok na vysokých školách, táto na Ekonomickej univerzite bola našou prvou na západnom Slovensku! Už teraz ale vieme, že určite nebola poslednou. V hlavnom meste totiž ešte len začíname, takže sa určite máte na čo tešiť.