Blog

Ako vytvoriť úspešnú marketingovú kampaň?

Chystáte sa vytvoriť svoju prvú marketingovú kampaň? Na začiatku sa vám môže zdať, že informácií je priveľa a vy sa v nich strácate. Žiaden strach - ukážeme vám, ako sa na marketingovú kampaň pripraviť a aj vy ju zvládnete ľavou-zadnou!


Organizácia a štruktúrovanosť sú kľúčom k úspechu. Ak si aj vy rozdelíte celú kampaň na menšie časti, ktorým sa budete postupne venovať, nebudete sa cítiť zahltení. Koniec-koncov, marketingová kampaň, ktorá je postavená na pevnej a dômyselnej stratégii má väčšiu šancu uspieť.

Najskôr si realizáciu kampane rozčleňte do týchto kategórií:

🟠Plánovanie       🟡Distribúcia       🟢Výsledok       🔵Štatistiky a hodnotenie

Skvelé! Už viete, čomu sa budete v priebehu realizácie venovať. Už to nevyzerá tak nedosiahnuteľne a zložito, však?Príprava kampane a plánovanie 📝

Ako sa hovorí - šťastie praje pripraveným. Platí to aj v prípade marketingovej kampane. Je veľmi dôležité premyslieť a naplánovať si základné atribúty kampane, ktorých sa budete držať počas celej realizácie. Bude to slúžiť ako váš oporný múr, na ktorý sa môžete spoľahnúť a spätne sa k nemu vrátiť.

Pohodlne sa usaďte, vezmite do rúk pero a papier a napíšte si odpovede na tieto otázky:
1️⃣ Čo chcete kampaňou dosiahnuť?  
Ide o váš hlavný cieľ, ktorým môže byť predaj, či zvýšenie povedomia o značke. Je to len na vás.

2️⃣ Na koho budete kampaň cieliť?
Svojmu cieľovému publiku budete prispôsobovať celú kampaň, preto je dôležité si ho stanoviť hneď na začiatku.

3️⃣  S akým rozpočtom budete pracovať?

4️⃣ Aké platformy budete využívať?
Ideálne je zvoliť tie platformy, ktoré využíva vaše cieľové publikum

5️⃣ Ktoré metriky sú pre Vás najdôležitejšie a budete ich počas trvania kampane sledovať?
Úzko súvisia s hlavným cieľom kampane. Nesnažte sa však sledovať desiatky rôznych metrík, pretože sa v nich jednoducho stratíte. Zvoľte si radšej 3 - 4 najdôležitejšie a tých sa držte.
Distribúcia 💻

Kampaň je naplánovaná, teraz ju musíte dostať k vášmu cieľovému publiku. Pri distribúcii kampane sa snažte zamerať na to, AKO môžete vaše publikum osloviť čo najefektívnejšie a s čo najväčším úspechom. Zvažujte rôzne vizuály aj umiestnenia. Zamyslite sa aj nad časovým trvaním vašej kampane.
Dosahovanie výsledkov 🎯

Pri plánovaní kampane ste si stanovili svoj cieľ aj metriky, ktoré budete sledovať. Ak je vaša kampaň už istý čas aktívna, je dôležité začať so sledovaním jej výsledkov.
👉 Získali ste počet nákupov, ktorý ste si stanovili?
👉 Priniesla vaša kampaň požadovaný počet zobrazení cieľovej stránky?
👉 Vyplnil vytvorený formulár dostatočný počet ľudí?


TIP OD NÁS 💡
Pokiaľ v priebehu kampane zistíte, že nedosahuje také výsledky, aké ste chceli, môžete ju optimalizovať. Aj malé úpravy so sebou môžu priniesť veľké zmeny. Verte nám - vieme o čom hovoríme.
Hodnotenie výsledkov kampane 📊

Môžete si vydýchnúť - aj keď len na chvíľu. Dotiahli ste vašu marketingovú kampaň do veríme že úspešného konca. Teraz je čas na to, aby ste zhodnotili jej výsledky.
Najzásadnejším je odpovedanie si na otázku, či bola úspešná, a teda či sa vám ňou podarilo dosiahnuť to, čo ste si stanovili na začiatku. Ak sa vám to nepodarilo na 100 %, nezúfajte! Môžete sa z chýb poučiť a v nasledujúcej kampani sa ich vyvarovať.
Získané dáta tak zanalyzujte a následne ich môžete využiť ako podklad do vašej ďalšej kampane.
Ste rozhodnutí, že chcete vytvoriť svoju prvú marketingovú kampaň, ale radšej by ste to nechali na odborníkov? Obráťte sa na nás! Vaše vízie spolu s našimi skúsenosťami pretavíme do úspešnej kampane.