Blog

Budúcnosť videí a filmov poznačená umelou inteligenciou

V posledných mesiacoch sme svedkami extrémne rýchlej transformácie v oblasti vývoja umelej inteligencie (UI). Na začiatku sa UI sústredila predovšetkým na textovú analýzu a spracovanie. S nástupom pokročilejších algoritmov strojového učenia sa UI začala presúvať aj do oblasti generovania obrázkov a grafiky. Prvé pokusy boli pomerne jednoduché a obmedzené, ale s rastom výpočtového výkonu a vývojom nových modelov sa UI stala schopnou produkovať čoraz realistickejšie obrázky. Aktuálnym, celosvetovo diskutovaným stupňom vo vývoji UI je schopnosť produkovať videá a animácie. A má to svoje opodstatnenie!

Tento vývoj bol umožnený najmä pokrokom v oblasti generatívnej umelej inteligencie, ktorá sa naučila generovať pohyblivé obrázky a videá na základe textových vstupov. Môžeme smelo povedať, že táto skutočnosť ponúka najväčšiu komerčnú príležitosť pre spoločnosti, priemysel a národy v nasledujúcich desaťročiach.
Kto z nás si však uvedomuje, že ide aj o relatívne novú a ťažko odhaliteľnú digitálnu hrozbu? Poďme však po poriadku…
UI nástroje, personalizované zážitky, pokročilá analytika a optimalizácia v reálnom čase, ktoré ovládli digitálny svet, umožňujú spoločnostiam efektívnejšie komunikovať so svojimi cieľovými skupinami, a to pomerne veľmi jednoducho. S týmito nástrojmi sa výroba akýchkoľvek videí stáva prístupnejšou ani nikdy predtým.

Prístupnejšou pre kohokoľvek.

Už nie je potrebné mať drahé kamery, filmové štúdiá či odborné znalosti v editácii videa. S generatívnou UI sa celý proces tvorby stal až dychberúco jednoduchým. Dnešným inteligentným nástrojom stačí poskytnúť základnú koncepciu, aby sa postarali o vizuálnu stránku a voilà, video je na svete! Najlepšie nástroje UI dokonca ponúkajú možnosti personalizácie, kde si môžete nahrať brand identitu a dotiahnuť detaily tak, aby finálny produkt niesol jedinečnú pečať vašej značky.
UI je teda jednoznačne revolúciou pre tvorbu videí v digitálnom svete.

Podniky všetkých veľkostí alebo súkromné osoby si môžu vytvárať rôznorodé videá bez obrovského rozpočtu alebo tímu špecialistov.

Ale čo to znamená pre tvorbu filmov?

Aj v kinematografii priniesla UI nové možnosti. Od automatizovania tvorby scenárov, storyboardov, animácií a efektov po analýzu a optimalizáciu výkonu, umelá inteligencia jednoznačne mení spôsob, ako sa filmy tvoria a distribuujú. Na konferencii Bloomberg New Economy Forum v Singapure povedal filmový producent Jeffrey Katzenberg, ktorého verejnosť pozná zo spoločnosti Walt Disney, že “Umelá inteligencia zníži náklady na tvorbu animovaných filmových filmov približne až o 90%” - a to je priam neuveriteľné. Príklady úspešného využitia UI vkladajú nádej do budúcnosti filmového priemyslu, no súčasne vyvolávajú množstvo otázok etiky.

Pozrime sa na druhú stranu mince. S vytváraním videí skrz UI prichádza aj riziko zneužitia, a to najmä v oblasti deepfake videí. Deepfake technológia umožňuje vytváranie falošných videí, kde reálne osoby môžu byť nahradené virtuálnymi postavami v autentických situáciách. Tento fenomén si určite vyžaduje našu zvýšenú pozornosť a etické premýšľanie. S nástupom nástrojov ako Sora od spoločnosti Open AI, ktoré umožňujú ďalší level tvorby videí pomocou UI, je dôležité, aby sme sa zaoberali otázkami transparentnosti.
Naozaj prichádza doba, kedy už nebudeme môcť v digitálnom svete veriť ničomu, čo uvidíme?
S narastajúcou schopnosťou UI produkovať presvedčivé a zdĺhavé videá sa otvára otázka, či budeme v budúcnosti schopní rozlíšiť medzi realitou a umelou tvorbou. Možno budeme musieť vyvinúť nové spôsoby overenia dôveryhodnosti obsahu a zapojiť racionálne kritické myslenie. Deepfake technológie síce slúži už roky na zábavu, ale zdôraznime nepopierateľný fakt, že predstavujú aj relatívne novú a ťažko odhaliteľnú digitálnu hrozbu. Na európskej úrovni ich bude regulovať zákon o umelej inteligencii, na ktorý sa členské štáty ešte pripravujú - zatiaľ sa prípady dajú riešiť nahlasovaním.

V závere si povedzme, že zmena, ktorú prinášajú inovácie UI v tvorbe videí, je nenávratná. Je na nás, ako na spoločenstve, ako využijeme tieto technológie a cez aké hodnoty a etické normy ich budeme riadiť. Budúcnosť tvorby videí je tu, a s ňou aj nové výzvy a príležitosti. Prispejme spoločne k tomu, aby nám viac dávali, ako brali. Ako sa vyjadrila hovorkyňa Rady pre mediálne služby Lucia Michelčíková „Technológia sama o sebe problematická nie je. Problematickou sa stáva, keď je využitá za účelom šírenia dezinformácií, prípadne na podvody.“