Blog

5 krokov k vytvoreniu marketingového plánu

Pokiaľ chcete, aby Vám online marketing prinášal reálne výsledky a aby ste boli vďaka nemu úspešní, mali by ste mať vytvorený podrobný marketingový plán. Ukážeme Vám, ako si ho môžete vytvoriť v piatich dôležitých krokoch.

 

1️⃣ Vykonajte SWOT analýzu a analýzu konkurencie 

Na začiatok sa musíte zamyslieť nad tým, aké sú silné a slabé stránky Vašej značky, aké máte príležitosti na trhu, či aké hrozby existujú. To sú kľúčové body SWOT analýzy. 

Čo znamená skratka SWOT?
🔴 S - Strenght (silné stránky)
🟠 W - Weakness (slabé stránky)
🟡 O - Opportunity (príležitosti)
🟢 T - Threat (hrozby)


Aby ste mohli uspieť, potrebujete poznať aj svoju konkurenciu. Zistite, v čom sú dobrí a v čom by sa naopak mohli zlepšiť. Znalosť konkurencie Vám pomôže prísť na to, v čom môžete mať konkurenčnú výhodu. 2️⃣ Kto je Vaše cieľové publikum?

Vytvorte si fiktívne persóny, ktoré budú predstavovať Vaše cieľové publikum. Zadefinujte ich vek, pohlavie či demografické informácie. Nevynechajte ani ich túžby a ciele. Na základe toho budete vedieť vytvoriť kvalitný plán, ktorým zasiahnete presne tých ľudí, ktorí sú pre Váš biznis kľúčoví 🔑 3️⃣ Stanovte si SMART ciele

Pokiaľ nemáte stanovené presné ciele, ktoré chcete dosiahnuť, nebudete vedieť, aké kroky máte vlastne podniknúť, aby ste dosiahli úspech.


Stanovte si SMART ciele. Tie sú:
🎯 špecifické
📊 merateľné
🏆dosiahnuteľné
☝️ relevantné  
⏱️ časovo ohraničené. 

PRÍKLAD SMART CIEĽA
Zvýšiť počet followerov na Instagrame o 20 % v priebehu 4 mesiacov. 4️⃣ Cesta za dosiahnutím cieľov

Ak už viete čo chcete dosiahnuť a koho chcete osloviť, je dôležité vytvoriť si stratégiu. Zamyslite sa nad tým, ako by ste mohli splniť stanovené ciele a čo všetko je pre to potrebné urobiť. Majte pri tom stále na mysli aj svoje cieľové publikum. 5️⃣ Vyhraďte si budget 

Poslednou dôležitou časťou marketingového plánu je vyčleniť si presný budget, ktorý ste ochotní investovať do online marketingu 💸
Ten si potom budete vedieť efektívne rozdeliť medzi všetky marketingové aktivity.


Chcete svoj online marketing posunúť na vyššiu úroveň a byť úspešní v digitálnom svete? Radi Vám s tým pomôžeme! Obráťte sa na nás a my Vám vytvoríme marketingový plán a stratégiu, vďaka ktorej dosiahnete svoje vytýčené ciele!