Blog

Aké daňové povinnosti vyplývajú z využívania reklám na sociálnych sieťach?

Pokiaľ spúšťate reklamu na platformách ako Facebook či Google, ste povinný odvádzať na Slovensku daň z pridanej hodnoty. Túto povinnosť máte aj v prípade, ak nie ste platiteľom DPH a nemáte teda ani pridelené IČ DPH.

Online reklama je službou, za ktorú platíte poskytovateľovi – môže ním byť napríklad Facebook, Google a ďalšie platformy. Osobám, ktoré spúšťajú reklamy na sociálnych sieťach však nestačí uhradiť faktúry vystavené týmito spoločnosťami.
Facebook aj Google vystavujú faktúry za ich služby bez DPH, pričom predpokladajú, že daň odvediete vy vo vašej krajine. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že po vyplatení sumy, ktorú majú uvedenú na faktúre ich povinnosti končia, alebo si dokonca myslia, že z online reklamy nemusia odvádzať DPH. Je pravda, že službu vám poskytuje zahraničná spoločnosť, avšak ak je táto služba poskytovaná podnikateľovi zo Slovenska, miestom dodania služby je Slovensko. Práve preto je povinné platiť aj DPH v SR.

Povinnosť platiť DPH sa vzťahuje k miestu dodania služby.


Nezáleží na tom, či máte IČ DPH alebo nie – daň z pridanej hodnoty musíte na Slovensku odvádzať v každom prípade. Táto povinnosť je upravená Zákonom o dani z pridanej hodnoty, konkrétne v článku 7a. Zákon hovorí, že: „Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby.“

Čo robiť, ak nie som platcom DPH a nemám pridelené IČ DPH?

V tomto prípade ste povinný registrovať sa na daňovom úrade, ktorý vám vydá osvedčenie o registrácii s identifikačným číslom DPH. Toto číslo budete používať pri podávaní daňového priznania. Po doručení vašej žiadosti o registráciu vám príslušný daňový úrad pridelí IČ DPH do 7 dní. Je dôležité vedieť, že registrácia by mala byť vykonaná ešte pred začatím poskytovania a dodávania služby – teda pred spustením reklám na sociálnych sieťach.

Touto registráciou sa nestávate klasickým platiteľom dane, ale osobou registrovanou pre DPH pre prípad prijímania alebo poskytovania služieb v rámci EÚ. V praxi to napríklad znamená, že nemáte nárok na odpočítanie DPH.

Musím si podať žiadosť o registráciu ak už mám pridelené IČ DPH?

Ak ste registrovaným platcom DPH a máte pridelené aj identifikačné číslo, nemusíte sa už na daňovom úrade registrovať. Stačí, ak tento údaj vyplníte vo fakturačných údajoch pri spúšťaní reklám na sociálnych sieťach.

Uhradenie DPH za online reklamu

Daň z pridanej hodnoty musíte odvádzať za každý mesiac, kedy vám bola Facebookom či Googlom poskytovaná služba – inými slovami, spúšťali ste na týchto platformách reklamy. Podať daňové priznanie a uhradiť DPH musíte do 25. dňa v kalendárnom mesiaci za predchádzajúci mesiac. DPH sa uhrádza vo výške 20 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za online reklamu. V prípade, ak by bola výška dane menej ako 5 eur, nemáte povinnosť túto daň uhradiť.

Daňové priznanie je možné podávať aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy SR – www.financnasprava.sk. Je potrebné sa najskôr na portáli zaregistrovať, a to buď pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom, alebo pomocou formulára, ktorý nájdete na ich webe.

V oblasti reklám na sociálnych sieťach a na Googli vám radi poradíme. V prípade, ak máte ďalšie otázky k daňovým povinnostiam, odporúčame vám obrátiť sa na skúsených daňových poradcov.