Blog

4 kroky k úspešnej analýze konkurencie

Pre nastavenie vlastnej marketingovej stratégie je mimoriadne užitočné poznať aj svoju konkurenciu. Ukážeme vám, ako s analýzou konkurencie začať. Krok č. 1 - Zistite, kto je Vaša konkurencia 

Prvým krokom k analýze konkurencie je zistiť, kto vaša konkurencia vlastne je. Skúste sa zamyslieť a vyhľadať, kto je vaša najväčšia konkurencia…
 • na trhu
 • v organickom vyhľadávaní
 • v platenom vyhľadávaní a reklame

Máte vytvorený zoznam konkurentov? Skvelé! Môžeme prejsť k druhému kroku.   


Krok č. 2 - Vytvorte si profily svojich konkurentov 

V tomto kroku sa budete snažiť spoznať svojich konkurentov bližšie. Vezmite si svoj zoznam, ktorý ste si pripravili a dopodrobna ho preskúmajte.

Čo by ste mali zistiť o svojej konkurencii? 
 • ich podiel na trhu 
 • cieľové publikum
 • o akú spoločnosť ide, čomu sa venujú, aká je ich história a tak ďalej 


Krok č. 3 - Spoznajte ich stratégiu 

Ak už dokonale poznáte svoju konkurenciu je čas spoznať ich stratégiu. Preskúmajte ich slabé aj silné stránky, v čom sú dobrí a v čom majú naopak "medzery". 

V tomto bode sa snažte odpovedať na tieto otázky:
 • Aké sú ich najpopulárnejšie produkty a akým spôsobom určujú ich ceny?
 • Aké kanály a sociálne platformy využívajú najčastejšie pre reklamu?
 • Ktoré umiestnenie ich reklám je najvýkonnejšie?


Krok č. 4 - Je čas vytvoriť vlastnú stratégiu!

Vďaka všetkým doterajším krokom sa vám podarilo spoznať vašu konkurenciu do hĺbky. V tomto momente presne viete, s kým budete súperiť. Všetky poznatky, ktoré ste pri analýze nadobudli nezabudnite zúročiť pri tvorbe vlastnej stratégie.

Pri tvorbe stratégie sa zamerajte na viaceré premenné, nakoľko každá z nich zohráva veľmi dôležitú a nezastúpiteľnú úlohu. Vezmite si pero a papier a zapíšte si...
 1. Čo je vašou najväčšou prioritou
 2. Aké sú vaše silné stránky a v čom sa ešte musíte zlepšiť 
 3. Čo vlastne chce vaša cieľová skupina
 4. Ktoré stratégie a kanály sa ukázali ako najefektívnejšie 
 5. Ktoré kanály naopak neprinášajú požadované výsledky


Vytvoriť efektívnu marketingovú stratégiu môže byť niekedy časovo náročné. Ak chcete zistiť, čo robí Vaša konkurencia a chcete ju predbehnúť, obráťte sa nás.