Blog

Toto je 7 AI trendov, ktoré pomôžu nakopnúť váš biznis v roku 2024

Umelá inteligencia a jej nástroje napredujú mimoriadne rýchlym tempom. Je potrebné mať oči na stopkách, aby ste vedeli naplno využiť potenciál umelej inteligencie a nenechali sa predbehnúť konkurenciou. V tomto článku sa budeme venovať 7 aktuálnym najväčším AI trendom, ktoré pomôžu v tomto roku nakopnúť aj váš biznis.

AI a pracovné pozície

Hovorí sa, že umelá inteligencia časom nahradí ľudí na niektorých pracovných pozíciách, a tým sa úplne zmení fungovanie mnohých firiem. Nemusíte hneď nahradiť všetkých zamestnancov umelou inteligenciou – ani to dokonca neodporúčame robiť. Ľudský faktor by mal rozhodne stále zasahovať do procesov.

Čo však odporúčame je využívať umelú inteligenciu na urýchlenie realizácie rôznych taskov, či prácu s dátami. AI si nájde svoje využitie napríklad v HR, marketingu, zákazníckej podpore, alebo v účtovníctve. Umelá inteligencia odbremení ľudí od zdĺhavých úloh a im tak ostane priestor na dôležitejšie zadania.

V marketingu rozhodne odporúčame využívať AI nástroje pri tvorbe rôznych druhov contentu, brainstormingu, či práci s dátami.

Personalizácia

Umelá inteligencia umožní firmám porozumieť individuálnym potrebám používateľov a zákazníkov vo väčšom rozsahu. S podporou AI bude jednoduchšie poskytovať zákazníkom odporúčania produktov, služieb, či contentu. To podporí nielen lojalitu zákazníkov, ale môže tiež prispieť k zvýšeniu výnosov.

Ako mimoriadne úspešný príklad personalizácie môžeme uviesť veľké spoločnosti, ako napríklad Netflix alebo Spotify. Tieto značky využívajú AI algoritmy, ktoré automaticky analyzujú históriu pozerania alebo počúvania a následne navrhnú personalizované odporúčania, ktoré zodpovedajú vkusu daného používateľa.

Samozrejme, personalizáciu môžu využívať – a aj využívajú – aj rôzne e-commerce platformy, ktoré sledujú históriu prezerania a nákupov, čo potom využijú na odporúčania.

Umelá inteligencia v zákazníckom servise

Jedna z prvých oblastí, kde by ste mali začať s využívaním umelej inteligencie, ak ste tak ešte neurobili, je rozhodne zákaznícky servis. Vďaka prepracovaným chatbotom dokážete poskytovať vysoko personalizovanú podporu a pomoc svojim zákazníkom. Chatboty dokážu používateľom pomôcť vyriešiť naozaj mnoho problémov, a to bez potreby ľudského zásahu. Ušetríte tým ľudské zdroje, čas aj financie.

AI v marketingu

Na trhu už existuje mnoho nástrojov, ktoré sme si zamilovali aj my, v marketingových kruhoch. Umelá inteligencia nám pomáha nakopnúť našu kreativitu, tvoriť textový, obrazový, či video content, pracovať s textom, ale využívame ju aj pri tvorbe reklamných kampaní, či e-mail marketingu.

Je dôležité podotknúť, že pri práci s AI nástrojmi (nielen) v marketingu je nutné vedieť presne, jasne, zrozumiteľne, zreteľne a konkrétne zadať požiadavku, či úlohu. V opačnom prípade nedosiahnete výsledky, ktoré by ste očakávali.

Generatívna AI

Generatívnu umelú inteligenciu využívajú firmy na generovanie rôznych druhov textu, obrázkov či videa čoraz častejšie. Len si predstavte, koľko času ušetrí generatívna AI firmám, ktoré jej zveria „do rúk“ písanie blogových článkov, tvorbu popisov produktov na e-shop, vytváranie kompletných príspevkov na sociálne siete, alebo rôznych textov na web. Tu samozrejme možnosti využitia nekončia, s generatívnou AI toho dokážete oveľa viac.

Musíme však podotknúť, že výsledný produkt generatívnej umelej inteligencie by ste nemali vnímať ako finálnu verziu textu, obrázku či videa. Tieto výstupy vždy poriadne skontrolujte, overte všetky informácie, prípadne tento výstup považujte len za prvý náčrt, s ktorým budete ďalej pracovať.

Rozšírená pracovná sila (Augmented workforce)

Zamestnanci firiem by mohli už čoskoro spolupracovať s digitálnymi ľuďmi, robotmi, či AI asistentmi pri vykonávaní každodenných taskov. Zamestnanci teda budú napríklad môcť inštruovať digitálnych ľudí prostredníctvom četu a zadávať im rôzne úlohy. Cieľom je zlepšiť a doplniť ľudské schopnosti na pracovisku, pričom spoluprácou reálnej osoby a stroja bude možné plniť úlohy so zvýšenou presnosťou, kreativitou a efektívnosťou. Základom rozšírenej práce je prenechať umelej inteligencii spracovávanie a analyzovanie množstva údajov, pričom ľuďom ostane priestor na kreatívnejšie a rozhodovacie činnosti, pri ktorých ich umelá inteligencia nezastúpi.

Etické postupy

Zaradiť AI do rôznych pracovných procesov je v roku 2024 žiadúce, avšak nemali by ste zabudnúť na implementovanie a dodržiavanie etických postupov. Firmy by sa mali zamerať na témy týkajúce sa autorských práv, bezpečnosti, transparentnosti, ochrany údajov a súkromia, či zodpovednosti. Snažte sa preto pri využívaní AI brať do úvahy aj etické aspekty.

Umelá inteligencia skutočne ovládla mnohé pracovné sféry, vrátane marketingu. Ak však chcete váš online marketing robiť efektívne, obráťte sa na tých, ktorí dokážu využívať AI nástroje v prospech značky, no nevynechajú ani „ľudský dotyk“. Budeme radi, ak nás kontaktujete a zveríte nám do rúk vaše marketingové aktivity.