Blog

Zvýšte výkonnosť reklamných kampaní v 5 krokoch

Máte spustené reklamné kampane na Facebooku, no nedosahujú také výsledky, aké ste očakávali? Dáme vám pár tipov, ako môžete výkonnosť svojich kampaní zvýšiť. Len čítajte ďalej. 


1️⃣ Conversions API

Vylepšite cielenie reklám, znížte cenu za výsledok a merajte lepšie výsledky reklám vďaka Conversions API. Aby ste vedeli lepšie pochopiť, akým spôsobom vám reklama na Facebooku prináša konverzie, potrebujete 2 nástroje – Meta PixelConversions API. Tieto dva nástroje vám pomôžu sledovať aktivitu na webe, ako napríklad nákupy či pridania do košíka. Implementovaním Conversions API môžete viditeľne zlepšiť výkonnosť reklamných kampaní a zefektívniť náklady. 

💡 Čo tým dosiahnem?
O 13 % nižšiu cenu za akciu (CPA)2️⃣ Zjednodušte Ad sety

Spojením viacerých podobných ad setov zabezpečíte efektívnejšie míňanie rozpočtu a môžete tým znížiť aj cenu za výsledok. Ak sú totiž spustené viaceré ad sety s podobnými publikami a rovnakými kreatívami, proces vzdelávania bude dlhší a výsledky môžu byť neuspokojivé. Spojením ad setov zabezpečíte rýchlejšie a stabilnejšie dosahovanie výsledkov. 

Ako spojiť a zjednodušiť ad sety?
-       skontrolujte prekrývanie publík
-       zvoľte si ad sety, ktoré chcete spojiť
-       zvoľte si spoločné publikum a rozpočet
-       pridajte kreatívy
-       vypnite ad sety, ktoré by vašej novej spojenej skupine reklám mohli konkurovať 

💡 Čo tým dosiahnem?
+ 41 % konverzií získala značka dámskych doplnkov Lele Sadoughi potom, čo zjednodušila svoje ad sety 
3️⃣ Cielenie na širšie publikum 

Cielenie na širšie publikum dokáže znížiť cenu za akciu a osloviť viac ľudí, ktorí sa môžu stať vašimi zákazníkmi. Po publikovaní reklamnej kampane sa začína vzdelávacia fáza. Počas nej systém zisťuje, pri akých používateľoch je najvyššia pravdepodobnosť, že ich vaša reklama osloví – a potom nájde používateľov, ktorí sú im podobní! Tento systém funguje najlepšie, ak je vaše publikum široké. Pri veľmi úzko špecifikovanom publiku je možné, že vaša reklama nezíska dostatočný počet výsledkov na to, aby opustila vzdelávaciu fázu. Rozšírte preto vaše cielenie aby ste zistili, kto interaguje s vašou reklamou!

💡 Čo tým dosiahnem?
O 12 % nižšiu cenu za akciu (CPA) – priemerný pokles v cene za výsledok pri inzerentoch, ktorí nastavili širšie cielenie publika4️⃣ Videoreklamy vytvárané pre mobilné zariadenia

Zaujmite pozornosť zákazníka, získajte viac konverzií a interakcií a znížte cenu za akciu s videoreklamami, ktoré sú optimalizované pre sledovanie na mobile. Krátkou vertikálnou videoreklamou máte šancu osloviť zákazníka v čase, keď si prezerá svoj feed. Myslite na to, že vaša reklama sa musí zobrazovať správne pri vertikálnom zobrazení. Lepšie výsledky sa vám podarí dosiahnuť aj tým, že vytvoríte krátku 15-sekundovú reklamu – pri takejto dĺžke je totiž väčšia pravdepodobnosť, že si ju ľudia pozrú. 

💡 Čo tým dosiahnem?
O12 % nižšia cena za akciu (CPA) v porovnaní s reklamou, ktorá nie je optimalizovaná pre sledovanie na mobile5️⃣ Testovanie reklám 

A/B testovanie reklám, či už na úrovni kreatív, cielenia alebo ad setov vám pomôže lepšie pochopiť, aké stratégie budú fungovať najlepšie pre zvyšovanie výkonnosti. Pri A/B testovaní je dôležité sústrediť sa len na jednu premennú, aby boli výsledky čo najpresnejšie. Na začiatku si stanovte hypotézu, na základe ktorej bude testovanie vytvorené – napríklad Kreatíva s textom je úspešnejšia ako kreatíva bez textu. A/B testovanie následne nechajte spustené aspoň 2 týždne, aby ste získali čo najpresnejšie výsledky. 

💡 Čo tým dosiahnem? 
O 30 % nižšiu cenu za výsledok (CPR) s reklamou, ktorá vyhrá v A/B testovaní Chcete aj vy zvýšiť výkonnosť vašich kampaní? Obráťte sa na nás! Radi vám s tým pomôžeme.